Wykonujemy projekty konstrukcji murowanych, stalowych, żelbetowych i drewnianych, jak również wszelkie badania i ekspertyzy techniczne. Członkowie naszego zespołu posiadają komplet uprawnień budowlanych zarówno w zakresie projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi.

Projekty z zakresu:

  • hal produkcyjnych
  • obiektów sportowych
  • budynków użyteczności publicznej
  • zespołów mieszkaniowych
  • domów jednorodzinnych
  • przebudowy i modernizacji wszelkich budynków i budowli
  • termomodernizacji istniejących obiektów
  • zagospodarowania terenu i małej architektury