Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego. Gwarantujemy pełne zaangażowanie w proces inwestycyjny i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Inwestora oraz obsługę formalno-prawną toku budowy.

W zakresie obsługa inwestycji pracownia oferuje:

  • kompleksowe opracowania techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego
  • przygotowanie i prowadzenie inwestycji
  • wykonanie dokumentacji kosztorysowej - kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
  • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, prowadzenie Książki Obiektu
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień
  • wykonanie inwentaryzacji budowlanej
  • na życzenie klientów prowadzi obsługę formalno-prawną toku budowy